Gantt.AI™

Michal Plaček
May 27, 2020
Czech

V dnešním článku se podíváme na Gantt.AI™ - automatický plánovač práce optimalizovaný pomocí umělé inteligence.

Co říká definice Ganttova diagramu

Diagram se využívá při projektovém řízení pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. Na ose “x” je časová složka a na ose “y” jsou jednotlivé kroky/etapy projektu.


Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GanttuvDiagramCZ.png


Běžný Ganttův diagram skýtá pohled na rozpad jen jednoho projektu v čase. Gantt.AI™ má přidanou hodnotu v tom, že je schopen prolínat libovolné množství na sebe navazujících procesních kroků do jednoho diagramu pro daný den. Zároveň se pomocí umělé inteligence stará o to, aby se žádný krok z kteréhokoliv procesu firmy časově nepřekrýval s jiným krokem řešitele.


Rozdíl je proto u Gantt.AI™ v ose “y”, kde namísto konkrétních jednotlivých kroků/etap projektu uvidíme jejich řešitele. Jednotlivé kroky jsou popsány přímo v diagramu. To ocení zvláště projektoví manažeři a další zainteresovaní pracovníci, kteří díky tomu mají kompletní přehled o realizaci zakázek.

ApuTime využívá funkci Gantt.AI™ k nalezení kritické cesty v procesech. Jednoduše řečeno se snaží vždy najít tu nejoptimálnější, nejkratší a nejméně nákladnou cestu napříč všemi procesy tak, aby firma doručila všechny realizace v termínu. Zpoždění dílčího úkolu v projektu má přímý dopad na splnění finálního termínu celé zakázky.

Při vývoji naší aplikace bylo záměrem co nejvíce usnadnit práci projektovým manažerům a dalším řídícím pracovníkům. Monitoring a optimalizace v aplikaci ApuTime probíhá automaticky tak, že neztrácíte čas s rozdělováním práce, nesledujete změny u jednotlivých procesních kroků a nehledáte aktuální verze pracovního plánu. Takto získaný čas můžete využít na činnosti s přidanou hodnotou.

V praxi to vypadá následovně

Pomocí funkce Project Formation™ vytvoříme nejprve procesní mapu a jednotlivým procesním krokům přiřadíme řešitele. Spolu s procesem vytváříme posloupnost aktivit, které pak nelze přeskakovat. Toto je asi největší rozdíl oproti jiným aplikacím, kde se s tímto principem nesetkáváme. Pokud již známe další specifika, jako např. délku trvání jednotlivých procesních kroků, můžeme je vložit taktéž.

Hotový proces si můžeme uložit jako šablonu pro další využití. 

Pro příklad uvedeme proces s řešiteli, který je přítomen ve valné většině dnešních společností, a to proces “fakturace”. Ten by mohl v běžné firmě vypadat následovně: přijetí nové faktury (např. asistentka), ověření (asistentka), zaevidování do systému (např. účetní), platba (např. účetní 2), archivace (např. asistentka).

Takto vytvořený proces můžeme kdykoliv vložit do libovolného projektu a Gantt.AI™ pokaždé automaticky přidělí jednotlivé kroky daným řešitelům do denního pracovního rozvrhu. Pracovníci tedy pracují vždy na čem mají, aby se splnily všechny termíny. Při desítkách opakovaných realizací pak využívání ApuTime ušetří u každého zaměstnance několik hodin, čímž firma ročně ušetří i miliony korun (podrobněji v článku zde).

Pro koho je aplikace určená

Největší přínos z Gantt.AI™ budou mít společnosti, ve kterých se často provádí opakované realizace. Z nasbíraných dat lze již následně predikovat vývoj termínu dokončení projektu, který u komplexnějších procesů nemusí být každému manažerovi hned jasný. Když bude takových současně běžících projektů třeba 20, bude Gantt.ai™ opravdovým pomocníkem v plánování.

Ve zkratce o Gantt.AI™:

  • plánuje práci za Vás
  • na změny v plánu dokáže reagovat v řádech sekund
  • šetří peníze skrze optimalizování práce


Gantt.AI™ - vylepšená verze Ganttova diagramu.

Related Posts