Home office s ApuTime

Zdenka Zugarkova
March 31, 2020
Czech

V minulém článku (můžete si přečíst ZDE) jsme se podívali na to, jaké přínosy má pro zaměstnance i zaměstnavatele možnost práce z domu. Dnes se zaměříme na to, jak home office (zkráceně HO) funguje v praxi s patřičným trackovacím nástrojem – ApuTime.

Proces náboru zaměstnanců

Pojďme se podívat, jaký průběh může mít např. proces náboru zaměstnanců z HO. 

Na obrázku můžete vidět procesní mapu, ve které jsou zakresleny jednotlivé kroky procesu. K jednotlivým krokům je vždy přiřazen zaměstnanec, který je zodpovědný za splnění daného úkolu. 

Z takto vytvořené procesní mapy se jednotlivým zaměstnancům automaticky přiřazují dané úkoly do jejich denního rozvrhu práce. Veškeré informace, které jsou k úspěšnému průběhu procesu potřebné (např. životopisy, informace o pozici aj.) je možné přiložit do přílohy k jednotlivým úkolům.

Tímto firma nahradí veškeré meetingy nutné k upřesnění informací o potřebách dané pozice, na kterou má proběhnout nábor. Vyhnout se osobním pohovorům s kandidáty, je v dnešní době možné přes běžně využívaný video call.

Management získává použitím ApuTime aktuální přehled o průběhu náboru a je tak schopen reagovat na další potřeby. Aby zjistil, jak to s náborem vypadá, už nemusí obvolávat své kolegy. Vedení firmy má navíc jistotu toho, že zaměstnanci stále pracují na čem je potřeba i z domu. 

Podobným způsobem může vypadat průběh většiny procesů ve Vašich firmách.

Nyní je ten pravý čas vyzkoušet novou cesty pro Vaši firmu a také pomoci Vašim zaměstnancům být efektivní, pro mnoho z nich v naprosto novém pracovním stylu jako je Home Office. Nikdo se v této situaci neocitá sám. My pomůžeme firmám, firma tak pomůže zaměstnancům a zaměstnanci pomůžou zpět firmě. 

Zdarma vyzkoušejte aplikaci na www.aputime.cz.

Jakým způsobem řešíte home office ve vaší firmě? Které nástroje používáte? Napište nám do komentáře u příspěvku na našem Facebooku.


Related Posts