Jak pomůže ApuTime optimalizovat pracovní hodiny a ušetří Vám tak miliony korun

Michal Plaček
April 2, 2020
Czech

V ApuTime jsme se zamysleli nad tím, jak nejlépe představit světu výhody automatického plánování s pomocí nové funkce Gantt.ai™. Tato funkce je určena pro všechny firmy se zavedenými procesy, například účetní, dotační nebo energetické firmy a řada dalších. Gantt.ai™ je automatický plánovací nástroj, který umožňuje na základě procesních kroků vytvořit kritickou cestu každého projektu pro včasné doručení. Zároveň plánuje řešitelům rozvrh práce v pracovní době. Pokud na některém z procesních kroků nelze pracovat, Gantt.ai™ dokáže okamžitě vytvořit záložní plán. (více se o této funkci dozvíte v předchozím článku zde)

Jistě existuje mnoho způsobů, jak tuto problematiku vysvětlit. Náš názor je takový, že nejpřesvědčivějším argumentem budou vždy vlastní zkušenosti. Každý, kdo už někdy viděl rozpočet zakázek, jistě tuší, že optimalizace pracovních hodin zaměstnance se přímo nabízí.

Ukážeme Vám tedy nyní takovou optimalizaci na jednoduchém příkladu:

Představili jsme si firmu, kde pro zjednodušení mají všichni zaměstnanci stejnou průměrnou hrubou mzdu 32 466 Kč (tato částka odpovídá údajům Českého statistického úřadu pro Q1/2019). Snadno se tak dostaneme k superhrubé mzdě 43 505 Kč. Po vydělení 160 (tj. průměrný počet hodin odpracovaných zaměstnancem za měsíc) získáme částku 271 Kč, což je superhrubý hodinový náklad. Přesně tolik by pak zaměstnavatel vydal jako náklad ze své pokladny za každou odpracovanou hodinu zaměstnance.

Jako vstupní subjekt jsme definovali firmu s následujícími údaji:

60 zaměstnanců odpracuje měsíčně 9 600 hodin (60 x 160). Za 12 měsíců to bude činit 115 200 hodin. Roční superhrubý náklad zaměstnavatele bude potom celkem 31 219 200 Kč.

Naše otázka nyní zní: Kolik člověkohodin je potřeba uspořit, aby firma s 60 zaměstnanci  ušetřila díky ApuTime například 1 milion Kč?

Pro přehlednost jsme výpočty uvedli do tabulky.

Počítáme s roční úsporou 1 milionu Kč, které jsme vydělili 60 zaměstnanci a poté 12 kalendářními měsíci. Tím jsme zjistili, že měsíční úspora na 1 člověka je 1 388 Kč. A pokud je podle statistik superhrubá hodinová mzda 271 Kč (viz výše), pak díky našemu softwaru firma měsíčně na 1 zaměstnance získá 5,12 hodin k dobru. Těchto 5,12 hodin, které má navíc, může firma nyní využít na realizování nových zakázek, a tím zvýšení výkonnosti, ziskovosti atd.

Závěrem:

Pokud firma plánuje růst, lze pomocí Aputime dosáhnout volného kapitálu, který se dá následně využít pro expanzi či investice firmy. Výše ročních úspor se bude také odvíjet od hodinové mzdy firmy.


Related Posts